Оюутны цахим хичээлийн гарын авлага


Энэхүү хичээлийг уншиж судалснаар Moodle талбарт хэрхэн суралцах талаар мэдлэгийг олж авах болно.