Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

U

uneven ground

тэгш бус гадаргуу


unplated

төмөрлөөгүйupper

гутлын дээд эд анги


upper and lining

түрийн эд ангиуд


upper ankle joint

шагайны дээд үе


upper Derby nose

ботинкны дээд амсар


upper edge

дээд ирмэг


Upper pattern

Гутлын дээд ангийн эсгүүр

upper-lining-counter material

дээд эдангиуд, дотор, зуузайн материал