Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

R

raw nubuck

нубук арьсredraw

дахин зурах


reduce

багасгах


Reduction

хасалт


reinforcement

бэхжүүлэх


relation between foot length and last length

тавхай ба хэвлүүрийн уртын харилцан хамаарал


removal from the last

туузыг хэвлүүрээс салгахresistant pen

арилдаггүй үзэг


reticular layer

торлог давхарга


rollover process of the foot

алхах гишгэх үеийн тавхайн эргэлдэх хөдөлгөөнPage:  1  2  (Next)
  ALL