Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

I

industrial sliding system (shoe last)

үйлдвэрийн нуман эвхэлттэй хэвлүүр


inner-ballpoint

өлмийн дотор тал


inside-copy-line

дотор талын хуулбарын шугам


insole

дотуур ул

instep measurement

өсгийн хэмжилт


intended use

зорилтот хэрэглээInterlining

доторлох


interlining on the upper’s backside

дээд эд ангийн арын өнгөнд дотор


interlining pattern

завсрын эсгүүрinternal organ

дотор эрхтэнPage:  1  2  (Next)
  ALL