Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

H

hand folding

гараар нугалах


heart muscle

зүрхний булчин


heat setter

халаагч машин


heavy shoes

хүнд жинтэй гутал


heel

өсгий


heel bone

өсгийн яс


heel breadth

өсгийн өргөн


heel curve

өсгийн муруй


heel height

өсгийн өндөр


heel lining

өсгийн доторлогоо
Page:  1  2  3  (Next)
  ALL