Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

G

garment

хувцас


girth of the ball

өлмийн бүслүүрglue

цавуу


goat leather

ямааны арьсGood Year

гар уллагаатай гутал


grain

өнгөн арьс