Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

F

fascia of the longitudinal arch

дагуу нуман сөхлөгийн судал


fashion

загвар


fashionable shoes

загварлаг гутал


femur

дунд чөмөгний яс

fibula

тахилзуур


filigree movement

нарийн торгон хөдөлгөөн


finished shoe

бэлэн гутал


flat bone

хавтгай яс


flatten

хавтгайрах


flexibility

уян хатан байдалPage:  1  2  3  (Next)
  ALL