Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

elastic

уян харимхай


elegant women’s shoes

эмэгтэйчүүдийн дэгжин гутал


elongate

сунах


encore

тавилт


end-user

хэрэглэгч


epiphysis

булуу


eversion

хөл дотогш майжийх


extendable

сунамтгай


eyelet

үдээсний нүх