Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

D

damping system

доргилтыг бууруулах тогтолцоо


deep muscle

дунд талын булчин


degree of freedom

чөлөөт зэрэг


derby

үдээстэй ботинк

Derby (men's)

Эрэгтэй, үдээстэй ботинк

Derby angle 65°

ботинкны 65° өнцөг


Derby bow

ботинкны нумарсан хуваалт


Derby nose

ботинкны үдэгдэх хэсэг


destroy

гэмтээх


diaphysis

гандан яс


Page:  1  2  (Next)
  ALL