Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

C

calculate

тооцоолох


calf leather

тугалын арьсcaliper

штангенциркульcardboard

хатуу цаас


cartilage

мөгөөрс


casual

өдөр тутмын


center line

төвийн шугам


component

бүрдэл хэсэг


computer aided manufacturing (CAM)

компьютерийн тусламжтай үйлдвэрлэл (КТҮ)


concave bone

хүнхэр ясPage:  1  2  3  4  (Next)
  ALL