Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  41  (Next)
  ALL

D

dorsiflexion

тавхайг дээш еэтийлгэх


dosal view

дээрээс харагдахбайдал


draw a line

шулуун татах


draw border

ирмэгийг зурах


drawing contour

дүрс зурагч


E

elastic

уян харимхай


elegant women’s shoes

эмэгтэйчүүдийн дэгжин гутал


elongate

сунах


encore

тавилт


end-user

хэрэглэгчPage: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  41  (Next)
  ALL