Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  41  (Next)
  ALL

D

degree of freedom

чөлөөт зэрэг


derby

үдээстэй ботинк

Derby (men's)

Эрэгтэй, үдээстэй ботинк

Derby angle 65°

ботинкны 65° өнцөг


Derby bow

ботинкны нумарсан хуваалт


Derby nose

ботинкны үдэгдэх хэсэг


destroy

гэмтээх


diaphysis

гандан яс

distal phalange

хумсны шивнүүр яс


dividing last system (shoe last)

шулуун эвхэлттэйхэвлүүрPage: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  41  (Next)
  ALL