Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  41  (Next)
  ALL

C

crust leather

краст


cuboid bone

дөрвөлжин яс


cuneiform bone

шаантаг яс


Cut

Эсгэх


cut 1

сэтэлгээ


cut small gusset

хэрчлээст хошуу гаргах


cutting pad

зүсэх тавцанcutting table

эсгэх ширээ


D

damping system

доргилтыг бууруулах тогтолцоо


deep muscle

дунд талын булчинPage: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  41  (Next)
  ALL