Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL

C

caliper

штангенциркульcardboard

хатуу цаас


cartilage

мөгөөрс


casual

өдөр тутмын


center line

төвийн шугам


component

бүрдэл хэсэг


computer aided manufacturing (CAM)

компьютерийн тусламжтай үйлдвэрлэл (КТҮ)


concave bone

хүнхэр яс


condyloid joint

бул маягийн үе


connective tissue

холбогч эдPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL