Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  (Next)
  ALL

U

upper-lining-counter material

дээд эдангиуд, дотор, зуузайн материал


V

vamp

толгойн өнгө/ дотор

vamp lining

хамрын доторлогоо


vanish surface

лакадсан гадаргуу


variations

олон төрлийн загвар/ хувилбарууд


varnish surface on calf leather

тугалын лакадсан арьсvisual proportions

дүрслэлийн харьцаа


W

way of shoe assembly

гутлыг угсрах арга


way of tanning

идээлгийн арга


wrinkle

үрчлээс, хуниас


Page: (Previous)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  (Next)
  ALL