Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  (Next)
  ALL

T

toe puff

хамрын хатуулга


tongue

хэл


tool

багаж хэрэгсэл


torsion

мушгих


traceline

үдээсний нүхнүүд


tracing paper

гэрэлтүүлэн буулгадаг цаас


transversal arch

хөндлөн нуман сөхлөг


transverse striation

хөндлөн судал


triangle ruler

гурвалжин шугамtrimming

захлах, захлагааPage: (Previous)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  (Next)
  ALL