Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  (Next)
  ALL

T

thumb joint

эрхий хурууны үе


tibia

шаант

tip

гутлын хоншоор


tip design

хоншоорын загвар


toe

хуруу


toe allowance

хурууны тавилт


toe bone

шивнүүр яс


toe cap

хамрын хатуулга


toe joint

хурууны үе


toe part

гутлын толгой хэсэгPage: (Previous)   1  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  (Next)
  ALL