Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  ...  41  (Next)
  ALL

S

sliced papershape

хэрчлээстэй хуулбар


slicing the paper

хэрчлээсүүд гаргах


slide

гулсах


slips out of the shoes

түрийтэй гутал сугарч тайлагдах


small nails (tacks)

тавтай жижиг хадааснуудsmall needle pins

зүүний жижиг нүх


soccer shoes

хөл бөмбөгийн гутал


sock lining

түрийн дотор тал


sock lining-construction

дотрын зохион бүтээлт


sole

улPage: (Previous)   1  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  ...  41  (Next)
  ALL