Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL

B

ball

өлмий


ball joint

бөмбөлгөн үе


ball plated

өлмийгтөмөрлөсөн


ball width

Өлмийн өргөнballpoint

өлмийн цэг


bend

нугалах


big toe

эрхий хуруу


blue print

хэвлэлийн цаас


bolt length

бөхөлгөөний урт


bolt seam

бөхөлгөөPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL