Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
ALL

A

abductor muscle

тэнийлгэгч булчин


achilles tendon

өсгийн шөрмөс


adjust

тохируулах


aid model

туслах загвар


anatomical aspect

анатомийн онцлог


anatomical ball girth

анатомийн гүдгэрийн бүслүүрanatomical condition

анатомийн нөхцөл


angle height

шагайн өндөр


ankle bone

шагайн яс


ankle shoe

хагас түрийтэй гутал


anklepoint

шагайн цэг


arch

тавхайн нуман сөхлөгattach

угсрах


attach nails

хадаас хадах


automatic foot measurement

хөлөөс автомат аргаар хэмжээ авах


average length

дундаж урт


B

back counter

арын зуузай


back height

арын өндөр


back seam

арын зуузай хэсэг


backwards

хойш


ball

өлмий


ball joint

бөмбөлгөн үе


ball plated

өлмийгтөмөрлөсөн


ball width

Өлмийн өргөнballpoint

өлмийн цэг


bend

нугалах


big toe

эрхий хуруу


blue print

хэвлэлийн цаас


bolt length

бөхөлгөөний урт


bolt seam

бөхөлгөө


bonded leather

шахмал арьс


bone

яс


bones of the skull

гавлын яс


bones of the spine

ууц нугалмын яс


bowline

нуман шугам


break line

тасдах шугам


breakable system (shoe last)

нугасан хэвлүүр


bunion

эрхий хуруу хазайх


C

calculate

тооцоолох


calf leather

тугалын арьсcaliper

штангенциркульcardboard

хатуу цаас


cartilage

мөгөөрс


casual

өдөр тутмын


center line

төвийн шугам


component

бүрдэл хэсэг


computer aided manufacturing (CAM)

компьютерийн тусламжтай үйлдвэрлэл (КТҮ)


concave bone

хүнхэр яс


condyloid joint

бул маягийн үе


connective tissue

холбогч эд


construct

зохион бүтээх, зохиомжлох


construction of lasts

хэвлүүр зохион бүтээх


contract

агших


contractile

агшимтгай


control

нягталах 


control length

хяналтын урт


convex bone

гүдгэр яс


copy center line

төвийн шугамыг буулгах


correct

зөв, таарсан, залруулах


correct fit

таарсан байх


counter

зуузай


counter moulding

зуузайцутгажхэвшрүүлэхcow leather

үхрийн шир


craftsmen sliding system (shoe last)

шаантаганхэвлүүр


create a last copy

хэвлүүрээс хуулбар авахcreate a mean form

дундаж хуулбар гаргах


Create a pattern

Үлгэр гаргах


creating a last’s copy

хэвлүүрээс хуулбар буулгах


creating a mean form

дундаж хуулбар гаргахcross section

хөндлөн огтлол


crust leather

краст


cuboid bone

дөрвөлжин яс


cuneiform bone

шаантаг яс


Cut

Эсгэх


cut 1

сэтэлгээ


cut small gusset

хэрчлээст хошуу гаргах


cutting pad

зүсэх тавцанcutting table

эсгэх ширээ


D

damping system

доргилтыг бууруулах тогтолцоо


deep muscle

дунд талын булчин


degree of freedom

чөлөөт зэрэг


derby

үдээстэй ботинк

Derby (men's)

Эрэгтэй, үдээстэй ботинк

Derby angle 65°

ботинкны 65° өнцөг


Derby bow

ботинкны нумарсан хуваалт


Derby nose

ботинкны үдэгдэх хэсэг


destroy

гэмтээх


diaphysis

гандан яс

distal phalange

хумсны шивнүүр яс


dividing last system (shoe last)

шулуун эвхэлттэйхэвлүүр


dorsiflexion

тавхайг дээш еэтийлгэх


dosal view

дээрээс харагдахбайдал


draw a line

шулуун татах


draw border

ирмэгийг зурах


drawing contour

дүрс зурагч


E

elastic

уян харимхай


elegant women’s shoes

эмэгтэйчүүдийн дэгжин гутал


elongate

сунах


encore

тавилт


end-user

хэрэглэгч


epiphysis

булуу


eversion

хөл дотогш майжийх


extendable

сунамтгай


eyelet

үдээсний нүх


F

fascia of the longitudinal arch

дагуу нуман сөхлөгийн судал


fashion

загвар


fashionable shoes

загварлаг гутал


femur

дунд чөмөгний яс

fibula

тахилзуур


filigree movement

нарийн торгон хөдөлгөөн


finished shoe

бэлэн гутал


flat bone

хавтгай яс


flatten

хавтгайрах


flexibility

уян хатан байдал


flexor muscle

нугалагч булчин


fold

нугалах


folding edge

нугалсан ирмэг


folding hammer

нугалагч алх


foot

хөлийн тавхай

foot deformations

тавхайн хэв гажилт


foot is unloaded

Тавхайг гишгээгүй үед


foot length

тавхайн уртfoot measurement

хөлийн хэмжилт, тавхайн хэмжилт


footfall

явах гишгэх


footprint heel breadth

тавхайн мөрний өсгий өргөн


forefoot

өлмий


forefoot bone

Хурууны яс form

хэлбэр 


friction

үрэлт


front line

хоншоорын шугам


full plated

бүтэн төмөрлөсөн


functionality

үүрэг ажиллагаа


G

garment

хувцас


girth of the ball

өлмийн бүслүүрglue

цавуу


goat leather

ямааны арьсGood Year

гар уллагаатай гутал


grain

өнгөн арьс


H

hand folding

гараар нугалах


heart muscle

зүрхний булчин


heat setter

халаагч машин


heavy shoes

хүнд жинтэй гутал


heel

өсгий


heel bone

өсгийн яс


heel breadth

өсгийн өргөн


heel curve

өсгийн муруй


heel height

өсгийн өндөр


heel lining

өсгийн доторлогооheel measurement

өсгийн хэмжилт, боомын бүслүүрheel measuring point

өсгийг хэмжих цэг


heel part

өсгийн хэсэг


heel plated

өсгийг төмөрлөсөн


heel point

өсгийн цэг


heel point/mean form

өсгийн цэг/дундаж хуулбар


height of big toe

эрхий хурууны зузаанheight of the instep

тавхайн өндөр


height of the toes

хурууны өндөр


high closed shoes

өндөр битүү гутал


hindfoot bone

бэлбэрхийн ясhinge joint

нугасан үе


human foot movement

хүний тавхайн хөдөлгөөн


I

industrial sliding system (shoe last)

үйлдвэрийн нуман эвхэлттэй хэвлүүр


inner-ballpoint

өлмийн дотор тал


inside-copy-line

дотор талын хуулбарын шугам


insole

дотуур ул

instep measurement

өсгийн хэмжилт


intended use

зорилтот хэрэглээInterlining

доторлох


interlining on the upper’s backside

дээд эд ангийн арын өнгөнд дотор


interlining pattern

завсрын эсгүүрinternal organ

дотор эрхтэн


intrinsic foot muscle

тавхайн дотоод булчин


inversion

хөл гадагш майжийх


ironing

индүүдэх


ironing machine

индүүдэгч машин


irregular bone

тэгш бус яс


J

joint

үе


joint between the ell and the radius

тохойн үе


joint capsule

үений уут


joints of the tarsal bones

бэлбэрхий ба өлмий ясны үе


K

kangaroo leather

кенгуруны арьсL

lamb hair lining

хурганы үстэй доторлогооlamb leather

хурганы арьсlap seam allowance

хэлбэх тавилт


last

хэвлүүр

last control length

хэвлүүрийн хяналтын урт


Last control length (LKM)

Хэвлүүрийн хяналтын урт (ХХУ) last copy

хэвлүүрийн хуулбар


last edge

хэвлүүрийн доод ирмэг


last instep

хэвлүүрийн боом


last tip

хэвлүүрийн хоншоор


lasted toe part

хэлбэсэн хоншоор


lasted upper

хэлбэсэн дээд анги


lasting allowance

хэлбэх тавилт


lasting edge

хэвлүүрийн ирмэг


lateral ball

өлмийн хойд хэсэг


leather

арьс


ligament

үе холбоос


line

шулуун

lining leather

гутал доторлох арьс


Lining pattern

Гутлын дотрын эсгүүр 


liquid latex

шингэн цавуу


lizard print

гүрвэлийн хээ дарах


long bone

урт яс


long muscle

урт булчин


longitudinal arch

дагуу нуман сөхлөг


loose

сул


lower ankle joint

шагайны доод үе


lower extremity

доод мөч


luxury shoes

тансаг гутал


M

machine lasting

машинаар хэлбэх


maximal breadth of the foot

тавхайн хамгийн өргөн хэсэг


maximal heel breadth

өсгийн хамгийн их өргөн


mean form

дундаж хуулбар


mean form of the last copy

Хэвлүүрийн дундаж хуулбар


mean value

дундаж утга


measure around the last

хэвлүүрийг тойруулан бүсэлж хэмжээ авах


measures

хэмжээсүүд


measuring tape

туузан хэмжигч


medial ball

өлмийн урд хэсэг


medial view

дотор хажуугаас харагдахбайдал


metaphysis

хүзүү


metatarsal bone

богино чөмөгт яс


metatarso-phalangeal joint

хөлийн эрхийхурууныугийн үе


middle phalange

дунд шивнүүр яс

midfoot bone

өлмийн ясmilitary

цэргийн


moccasin

мокасин, буузан гутал


mold

цутгах


mould

хэлбэх


moulded counter

цутгамал зуузай


moulding

цутгах хэвшрүүлэх


moulding the counter

зуузайг цутгах


movement

хөдөлгөөн


muscle

булчин


muscles anterior leg

шилбэний урд талын булчин


muscles of the posterior leg

шилбэний арын булчин
muscular system

булчингийн тогтолцоо


musculoskeletal system

тулгуур хөдөлгөөний эрхтэн тогтолцооN

natural grain look

өнгөн арьсны байгалийн өнгө төрх


navicular bone

завь яс


naviculare bone

завь яс


non-pathological

эмгэггүй


O

opening system

нээгдэх бүтэц


original line

анхны шугам

ornamentation

гоёл чимэг


orthopedic insole

согог заслын/ортопедийн зориулалт бүхий дотуур ул


outer skin (epidermis)

өнгөн хөрс (эпидермис)


P

papillary layer

хөхөнцөр давхарга


parallel

параллель


parameter

хэмжээс


patella (kneecap)

тойгны яс


pattern variations

олон төрлийн хэв загварууд


pivot joint

бортгон үе


plane joints in the mid-food

өлмийн хавтгай үе


plantar fascia

улны мяндсан судал


plantar view

улнаас харсан байдал


plantarflexion

тавхайг жийх


plastic last

хуванцар хэвлүүрplating

хэвлүүрийн улыг төмөрлөх


polish

өнгөлөх, өнгөлгөө


press

дарах/шахах


press together

нэгтгэж дарах


procedure

ажиллагаа


processed leather

боловсруулсан арьс


producer

үйлдвэрлэгч


production

үйлдвэрлэх


pronation

тавхай дотогш хазайх


protect

хамгаалах

proximal phalange

хурууны угийн шивнүүр яс


Q

quarter

дээд амсар


quarter lining

зулгийн доторR

raw nubuck

нубук арьсredraw

дахин зурах


reduce

багасгах


Reduction

хасалт


reinforcement

бэхжүүлэх


relation between foot length and last length

тавхай ба хэвлүүрийн уртын харилцан хамаарал


removal from the last

туузыг хэвлүүрээс салгахresistant pen

арилдаггүй үзэг


reticular layer

торлог давхарга


rollover process of the foot

алхах гишгэх үеийн тавхайн эргэлдэх хөдөлгөөн


roughed

бүрсийлгэсэн


rounding the line

шугамыг дугуйруулах


rub down

нидэрч хэвшрүүлэх


rub down tape

хамгаалалтын тууз


ruler

шугамS

saddle joint

эмээл үе


safety

аюулгүй ажиллагааны


sagittal plane

зүүн баруун хагаст хуваасан тэнхлэг


seat margin

суултын хэмжээ


self sticking paper

наалддаг цаасsesamoid bone

өнчин яс


shaft

гол


shank plated

нум хэсгийгтөмөрлөсөн


shape

хэлбэр


shocked

цочролд оруулах


shoe designer

гутал зохион бүтээгч


shoe last

гутлын хэвлүүрshoe manufacture

гутлын үйлдвэрshoe manufacturing

гутал үйлдвэрлэл


short bone

богино яс


short foot muscles

тавхайн богино булчин


short muscle

богино булчин


short muscles for toe extension

хуруу тэнийлгэгч богино булчин


shoulder joint

мөрний үе


size

хэмжээ


skeletal muscles

араг ясны булчин


skeletal system

араг ясны тогтолцоо


skiving

нимгэлэх


sliced papershape

хэрчлээстэй хуулбар


slicing the paper

хэрчлээсүүд гаргах


slide

гулсах


slips out of the shoes

түрийтэй гутал сугарч тайлагдах


small nails (tacks)

тавтай жижиг хадааснуудsmall needle pins

зүүний жижиг нүх


soccer shoes

хөл бөмбөгийн гутал


sock lining

түрийн дотор тал


sock lining-construction

дотрын зохион бүтээлт


sole

ул


sole pressing

ул шахах


special shoes

тусгай зориулалтын гутал


splay foot

тавхайн нум хавтгайрч хөл өргөсөх


split

арьсны хуулдас


spongy bone

хөвсгөр яс


springiness

налархай байдал


stability

тогтвортой байдал


stain

толбо


Stamp

Тамгалах


standard deviation

стандарт хазайлт


standard last length

хэвлүүрийн стандарт урт /ХСУ/


Standard last length (SSL)

хэвлүүрийн стандарт урт (ХСУ)standing phase

зогсох төлөв


steam

чийглэх


steel cap

ган хатуулга


sternum (breast bone)

өвчүүний яс


stiff sole

хөшүүн ул


Stitch

Оёх


stitching machine

оёдлын машинstraight line

шулуун шугам


stretch

тэнийлгэх


structure

бүтэц


submerge

дүрэх (шингэн зүйлд)


suede

илэг


superficial muscle

гадна талын булчин


supination

тавхай гадагш хазайх


swing phase

шилжих төлөв


symmetric

тэгш хэм


synovial joint

шар усанүе


T

tape

наалддаг тууз


tendon

шөрмөс


tensile strength

суналтын хүч


the inner and the outer ball poin

өлмийн гадна ба дотор гүдгэр цэг


the lasted upper

хэлбэсэн дээд анги


the most prominent point of the heel

өсгийн арын гүдгэр цэг


the originally flat material

хавтгай байсан материал


the pulling forces on the machine

гутлыг машинд татах хүч


thermoplastic material

термопластик материал


thigh bone

гуяны яс


thin foam

нимгэн зөөлөвч


thumb joint

эрхий хурууны үе


tibia

шаант

tip

гутлын хоншоор


tip design

хоншоорын загвар


toe

хуруу


toe allowance

хурууны тавилт


toe bone

шивнүүр яс


toe cap

хамрын хатуулга


toe joint

хурууны үе


toe part

гутлын толгой хэсэг


toe puff

хамрын хатуулга


tongue

хэл


tool

багаж хэрэгсэл


torsion

мушгих


traceline

үдээсний нүхнүүд


tracing paper

гэрэлтүүлэн буулгадаг цаас


transversal arch

хөндлөн нуман сөхлөг


transverse striation

хөндлөн судал


triangle ruler

гурвалжин шугамtrimming

захлах, захлагаа


trimming 1

кант өөлөлгөө


trimming edge

захлах ирмэг


U

uneven ground

тэгш бус гадаргуу


unplated

төмөрлөөгүйupper

гутлын дээд эд анги


upper and lining

түрийн эд ангиуд


upper ankle joint

шагайны дээд үе


upper Derby nose

ботинкны дээд амсар


upper edge

дээд ирмэг


Upper pattern

Гутлын дээд ангийн эсгүүр

upper-lining-counter material

дээд эдангиуд, дотор, зуузайн материал


V

vamp

толгойн өнгө/ дотор

vamp lining

хамрын доторлогоо


vanish surface

лакадсан гадаргуу


variations

олон төрлийн загвар/ хувилбарууд


varnish surface on calf leather

тугалын лакадсан арьсvisual proportions

дүрслэлийн харьцаа


W

way of shoe assembly

гутлыг угсрах арга


way of tanning

идээлгийн арга


wrinkle

үрчлээс, хуниас

wrist joint

бугуйны үе


Ү

үйлдвэрлэх арга

production methodPage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
ALL