Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL

A

abductor muscle

тэнийлгэгч булчин


achilles tendon

өсгийн шөрмөс


adjust

тохируулах


aid model

туслах загвар


anatomical aspect

анатомийн онцлог


anatomical ball girth

анатомийн гүдгэрийн бүслүүрanatomical condition

анатомийн нөхцөл


angle height

шагайн өндөр


ankle bone

шагайн яс


ankle shoe

хагас түрийтэй гуталPage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL