Saturday, 15 June 2024, 9:59 PM
Site: Урлах эрдмийн онлайн сургалтын талбар
Course: Урлах эрдмийн онлайн сургалтын талбар (Урлах эрдмийн онлайн сургалт)
Glossary: Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг
W

wrist joint

бугуйны үе

Ү

үйлдвэрлэх арга

production method