Англи - Монгол толь бичиг


Англи - Монгол толь бичиг

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Next)
  ALL

A

abductor muscle

тэнийлгэгч булчин


achilles tendon

өсгийн шөрмөс


anatomical aspect

анатомийн онцлог


anatomical condition

анатомийн нөхцөл


ankle bone

шагайн яс


arch

тавхайн нуман сөхлөгB

ball

өлмий


ball joint

бөмбөлгөн үе


bend

нугалах


big toe

эрхий хурууPage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Next)
  ALL