rounding the line

шугамыг дугуйруулах

» Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг