the originally flat material

хавтгай байсан материал

» Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг