the pulling forces on the machine

гутлыг машинд татах хүч

» Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг