maximal heel breadth

өсгийн хамгийн их өргөн

» Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг