joint between the ell and the radius

тохойн үе

» Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг