metatarso-phalangeal joint

хөлийн эрхийхурууныугийн үе

» Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг