slips out of the shoes

түрийтэй гутал сугарч тайлагдах

» Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг